Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 2 (Volumul 18), 2023

Toate articolele științifice trimise revistei trebuie să treacă prin procesul de recenzare. Revista utilizează "recenzia dublă orb" (recenzorul nu cunoaște autorul articolului, iar autorul nu cunoaște recenzorul). Formulările și materialele prezentate nu reflectă întotdeauna poziția revistei și nu obligă comitetul de redacție. Autorii sunt pe deplin responsabili pentru conținutul articolelor. © "Revista de Drept Internațional și Relații Internaționale din Moldova", 2006-2023. Toate drepturile rezervate.