Acasă săgeți

POLITICA DE ETICĂ

POLITICA DE ETICĂ

Consiliul de redacție al publicației științifico-teoretice și informaționale-practice "Revista Moldoveană de Drept Internațional și Relații Internaționale" aderă la principiile de publicare etică acceptate internațional, reflectate, în special, în recomandările Comitetului de Etică a Publicațiilor (COPE) (http://publicationethics.org/about/guide), în Kitul de Resurse Etice de Publicare al Elsevier (https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics), în Codul de Etică și Deontologie Profesională a Cercetătorilor și Personalului Universitar din Republica Moldova din 23 mai 2012 (http://edu.asm.md/tc_userfiles/cod-etica.pdf).

Termeni Cheie:

 • Etică în Publicațiile Științifice — un sistem de norme de comportament profesional în relațiile dintre autori, recenzori, editori, editori și cititori în procesul de creare, diseminare și utilizare a publicațiilor științifice.
 • Editor — un reprezentant al unei reviste științifice sau editor care pregătește materialele pentru publicare și menține comunicarea cu autorii și cititorii publicațiilor științifice.
 • Autor — o persoană sau grup de persoane (colectiv de autori) implicate în crearea unei publicații care prezintă rezultatele cercetărilor științifice.
 • Recenzor — un expert care acționează în numele unei reviste științifice sau a unui editor, efectuând o examinare științifică a materialelor autorului pentru a determina adecvarea acestora pentru publicare.
 • Editor — o persoană juridică sau fizică responsabilă de publicarea unei publicații științifice.
 • Cititor — orice persoană care s-a familiarizat cu materialele publicate.
 • Plagiat — apropierea intenționată a autoratului asupra unei lucrări științifice sau artistice, a ideilor sau invențiilor altcuiva. Plagierea poate constitui o încălcare a legilor privind drepturile de autor și patente și poate implica consecințe legale.
 1. Principii de Etică Profesională în Activitatea Editorului și a Editorului

  Membrii consiliului de redacție au următoarele responsabilități:

  • 1.1. Revizuiți toate materialele manuscrise furnizate de autor și luați o decizie obiectivă cu privire la publicarea acestora pe baza relevanței și acurateței cercetării efectuate, precum și a conformității cu profilul Revistei.
  • 1.2. Tratați autorul cu respect, indiferent de rasă, gen, orientare sexuală, credințe religioase, origini, cetățenie, statut social sau preferințe politice.
  • 1.3. Respectați drepturile de proprietate intelectuală ale autorului, evitând divulgarea sau utilizarea datelor de cercetare în scopuri personale fără consimțământul autorului.
  • 1.4. Excluderea materialelor din publicare care conțin falsificarea rezultatelor și plagiat, precum și copierea multiplă a informațiilor și autoratul fals.
  • 1.5. Asigurați confidențialitatea și anonimatul revizuirii materialelor manuscrise.
  • 1.6. Angajează doar specialiști de înaltă calificare în revizuirea articolelor.
 2. Principii Etice în Activitatea Recenzorului

  Recenzorul este responsabil pentru respectarea următoarelor principii de bază:

  • 2.1. Realizați o revizuire științifică confidențială a materialelor manuscrise ale autorului pentru a îmbunătăți calitatea acestora și pentru a ajuta consiliul de redacție să ia o decizie cu privire la posibilitatea publicării rezultatelor cercetărilor efectuate.
  • 2.2. Autorul/coautorul manuscrisului nu poate acționa ca recenzorul său.
  • 2.3. Refuzul de a revizui în caz de calificări insuficiente sau imposibilitatea de a oferi o revizuire în termenul specificat.
  • 2.4. Garantați maximă obiectivitate a revizuirii bazată pe relevanța, semnificația științifică, acuratețe și noutatea rezultatelor cercetărilor autorului. Orice observații critice subiectiv orientate sunt inacceptabile.
  • 2.5. Raportați toate cazurile posibile de conflicte de interese.
  • 2.6. Nu păstrați copii ale manuscrisului și nu transferați materialele acestuia altora. De asemenea, informațiile prezentate în manuscrisul revizuit nu pot fi utilizate în propria cercetare înainte de publicare fără consimțământul autorului.
  • 2.7. Verificați claritatea prezentării materialului revizuit și prezența referințelor la toate informațiile utilizate din lucrările publicate anterior.
  • 2.8. Susțineți concluziile revizuirii asupra manuscrisului într-un mod înțelegător pentru autor și membrii consiliului de redacție în ceea ce privește obiectivitatea și legalitatea acestora.
  • 2.9. Informați consiliul de redacție dacă manuscrisul revizuit are similarități semnificative cu articole publicate anterior, adică cazuri de plagiat.
 3. Principii de urmat de Autorii Publicațiilor Științifice

  Autorul, care a adus o contribuție individuală la formarea și interpretarea rezultatelor cercetărilor, furnizând un manuscris pentru publicare și distribuire în comunitatea științifică, trebuie să:

  • 3.1. Se bazeze exclusiv pe date exacte și reale și pe interpretarea lor obiectivă, evitând declarațiile false și frauduloase inițiale despre rezultatele obținute.
  • 3.2. Nu prezentați materialele manuscrise pentru publicare la mai mult de o revistă și să nu participați la publicații multiple și duplicatoare, care sunt considerate autoplajiat.
  • 3.3. Dezvăluie toate sursele de sprijin financiar sau de altă natură pentru cercetare, pentru care este pregătit manuscrisul, cu indicarea separată a rolului și contribuției fiecărei părți.
  • 3.4. Informațiile provenite din convorbiri personale sau corespondență pot fi utilizate în cercetare doar cu acordul scris al persoanei care le-a furnizat.
  • 3.5. Informațiile textuale și grafice preluate din rezultatele cercetărilor altor persoane trebuie prezentate cu referire la lucrarea corespunzătoare. În plus, lucrările pe o temă similară care au influențat cursul cercetării trebuie dezvăluite în bibliografie.
  • 3.6. În caz de inexactități semnificative sau concluzii eronate în manuscrisul acceptat pentru publicare sau deja publicat, notificați consiliul de redacție al revistei pentru corectare, respingere sau retragere a lucrării.
  • 3.7. Când consiliul de redacție decide să publice manuscrisul, autorul este de acord să transfere dreptul la publicarea și distribuția acestuia (în versiuni electronice și pe hârtie), inclusiv plasarea informațiilor bibliografice în bazele de date științifice de citare SCOPUS și Web of Science și versiunea integrală în Biblioteca Electronică Științifică (elibrary.ru) în acces deschis.