Acasă săgeți

Recenzori ai Revistei

Recenzori ai Revistei

Publicația "Revista de Drept Internațional și Relații Internaționale din Moldova" a început în 2006 ca un forum deschis pentru diverse perspective, uneori diametral opuse, privind starea contemporană a dreptului internațional și relațiilor internaționale. Ea își prezintă cititorilor opiniile cercetătorilor și experților din diferite țări, atât din Est, cât și din Vest.

 • Băieșu Aurel

  Doctor habilitat în drept, Profesor Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Carolina Catan

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Anastasia Catan

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Cauia Alexandr

  Doctor în drept, Profesor Universitar, Universitatea Libera Internationala din Moldova

 • Ceban Cristina

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Cojocaru Violeta

  Doctor habilitat în drept, Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Marcel Cuşmir

  Doctor Habilitat în Drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Gamurari Vitalie

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea Libera Internationala din Moldova

 • Gherega Carolina

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Lilia Gribincea

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Grimailo Nelea

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea Pedagogică de Stat din Bălţi

 • Haruța Anna

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Luca Ala

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea Cooperatist-Comerciala a Moldovei

 • Melnic Violeta

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Mărgineanu Elena

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea Libera Internationala din Moldova

 • Roşca Valentin

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Rusu Victor

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Slonovschi Vitalie

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Smochină Carolina

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea Europeană din Lefke (Lefke, Nicosia, Cipru)

 • Sosna Boris

  Doctor în drept, Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Comrat

 • Suceveanu Natalia

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Victoria Ţarălungă

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea Pedagogică de Stat din Bălţi

 • Ţigănaş Ion

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Ţurcanu Carolina

  Doctor în drept, Lector Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Zaharia Virginia

  Doctor în drept, Conferențiar Universitar, Universitatea Cooperatist-Comerciala a Moldovei

Științe Politice

 • Juc Victor

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, Membru corespondent AȘM, Institutul de Cercetari Juridice, Politice si Sociale

 • Moraru Victor

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, membru corespondent AȘM, Institutul de Cercetari Juridice, Politice si Sociale

 • Moşneaga Valeriu

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Sprâncean Serghei

  Doctor habilitat în științe politice, Conferenţiar Universitar, Institutul de Cercetari Juridice, Politice si Sociale

 • Pîrțac Grigore

  Doctor în politologie, Conferențiar Universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Peru-Balan Aurelia

  Doctor habilitat în științe politice, Conferențiar Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Saca Victor

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Solomon Constantin

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Teosa Valentina

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Moldova

 • Varzari Pantelimon

  Doctor habilitat în științe politice, Profesor Universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"