REGULAMENTUL

cu privirea la recenzarea articolelor științifice în „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale"

  1. Articolele științifice sunt supuse unui proces de revizuire în patru etape în revistă: 1. Revizuire de către editorul principal (dublu anonim). 2. Revizuire deschisă (autorul și recenzorul se cunosc unul pe celălalt). 3. Revizuire cu un singur anonim. 4. Revizuire dublă anonimă (ambele părți nu sunt conștiente una de cealaltă).
  2. Fiecare articol științific trebuie să aibă recenzii de la diferite niveluri, inclusiv recenzii deschise și închise.
  3. Toate articolele trimise sunt supuse unei revizuiri externe duble anonime obligatorii de către experți aleși de consiliul de redacție.
  4. Consiliul de redacție evaluează recenziile în funcție de relevanța problemei științifice a autorului, semnificația teoretică sau aplicată și respectarea conceptelor științifice.
  5. Deciziile finale privind publicarea sau respingerea se iau pe baza recenziilor. Autorii primesc feedback cu privire la decizie.
  6. Consiliul de redacție poate trimite articolele pentru o revizuire suplimentară externă anonimă.
  7. Recenziile pozitive nu garantează publicarea; consiliul de redacție ia decizia finală.
  8. În cazul criticilor semnificative și a unei recomandări generale pozitive, materialul poate fi luat în considerare pentru publicare în cadrul unei dezbateri științifice.
  9. Recenziile originale sunt păstrate în biroul redacției revistei.