CERINŢELE privind condițiile de prezentare a manuscriselor pentru publicare în „Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale”

Revista științifico-teoretică "Moldavian Journal of International Law and International Relations" acceptă articole pentru publicare în limba moldovenească (română), rusă, engleză, spaniolă, franceză, germană (la alegerea autorului), conținând rezultatele cercetărilor originale, formatate conform "Cerințelor pentru formatarea articolelor." Consiliul de redacție al "Moldavian Journal of International Law and International Relations" acceptă manuscrise pentru publicare care corespund profilurilor de publicare, fără a depăși 20 de pagini, inclusiv figuri și tabele. Manuscrisul ar trebui să conțină doar material original realizat la un nivel științific înalt, reflectând rezultatele cercetărilor autorului finalizate cu cel mult un an înainte de publicare și conținând un element evident de creare a cunoștințelor noi. Se acceptă materialele care nu au mai fost publicate anterior și nu sunt destinate publicării simultane în alte publicații. Articolele sunt supuse unei recenzii obligatorii, conform Anexei 3. Pentru studenții absolvenți (solicitanți), este obligatorie o recenzie din partea coordonatorului științific. Doar articolele cu recenzii pozitive sunt publicate. Nu se percepe taxă pentru publicații. Aceste reguli se aplică tuturor materialelor înaintate revistei pentru publicare. Consiliul de redacție își rezervă dreptul de a nu accepta materialele pentru publicare în cazul: a) neconformitatea autorului cu regulile de formatare a manuscrisului; b) identificarea elementelor de plagiat; c) neconformitatea materialului cu tematicile revistei. În caz de neconformitate cu aceste cerințe, consiliul de redacție își rezervă dreptul de a nu lua în considerare manuscrisul. Consiliul de redacție își rezervă dreptul, dacă este necesar, de a scurta articolele, supunându-le unei editări redacționale și de a face modificări editoriale (fără a schimba sensul general) la originalul autorului. Consiliul de redacție poate publica materiale fără a-și asuma punctul de vedere al autorului (în așteptarea discuției). Autorii sunt responsabili pentru selecția și exactitatea faptelor, citatelor și a altor informații prezentate. Un singur articol de la un singur autor poate fi publicat într-un singur număr al revistei. Numărul de autori al articolului nu trebuie să depășească două persoane. Autorul(i) trimit două copii ale articolului (semnate de autor) în formă tipărită la redacție și trimit articolul și în format electronic pe email la: alexandruburian@yahoo.com, alexandruburian@mail.ru. Volumul articolului nu trebuie să depășească 1,5 pagini tipărite de format A4 (60.000 de caractere sau 16-20 de pagini de text), inclusiv tabele, bibliografie și figuri (scheme). Pentru a plasa un articol în revistă, este necesar să se depună o cerere, informații despre autor(i), articol, o fotografie a autorului(i) în format JPG, un rezumat prezentat în trei limbi (română, rusă, engleză) cu un volum de până la 100 de cuvinte, cuvinte cheie (5-7 cuvinte). Rezumatul nu trebuie să conțină referințe la literatura citată, figuri sau tabele. Informațiile despre autor(i) includ: nume complet, loc de muncă, poziție, grad academic, titlu științific, adresă poștală, adresă de email și număr de telefon de contact. Numele complet al autorului trebuie indicat sub titlul articolului în dreapta.

Cerințe Tehnice pentru Formatarea Manuscrisului pentru Publicare:

Titlul articolului nu trebuie să depășească trei linii. Titlul ar trebui să fie în majuscule (Times New Roman 16) și centrare. Sursele literare folosite în articol ar trebui să fie prezentate într-o listă comună la sfârșit (Bibliografie). Bibliografia este furnizată după textul articolului în conformitate cu Aplicația 2. Referințele la literatura citată în text sunt obligatorii și ar trebui să fie formatate în partea de jos a paginii în conformitate cu Aplicația 1. Referințele la sursele străine sunt date în limba străină și, dacă sunt traduse în română și rusă, însoțite de o indicație a traducerii. Numerotarea surselor este în ordinea menționării în text. Nu sunt permise referințele la lucrări nepublicate. Bibliografia este dată în ordine alfabetică după numele de familie ale primilor autori. Abrevierile și acronimele ar trebui descifrate la prima menționare în textul articolului. În textele în română, engleză, franceză și spaniolă, utilizați ghilimele germane („ghilimele”), iar în textul rus, utilizați ghilimele franceze («ghilimele»).

Parametrii Paginii:

Documentul trebuie să fie salvat în format MS Word. Format pagină A4; margini pagină: sus și jos – 2 cm, dreapta — 1.5 cm, stânga — 3 cm. Font - Times New Roman; dimensiune font — 12; spațiere între linii — 1.5. Aliniere justificată, indentare la stânga — 1.5. Numerotare pagini — continuă, în partea de jos, centrată.

Formatarea Textului:

Utilizarea de despărțiri manuale este inacceptabilă. Figurile și tabelele ar trebui să aibă titluri numerice și tematice și ar trebui prezentate în text după paragrafele care fac referire la ele.

Copii ale Autorului:

Fiecare autor are dreptul la o copie a numărului revistei indiferent de numărul de autori ai articolului.

Exemplu de Formatare a Notei Bibliografice:

În notele bibliografice, semnele de punctuație și punctuația prescrisă ar trebui să respecte aceleași reguli ca în descrierea bibliografică. Dacă textul nu este citat din sursa primară, ci dintr-un alt document, începutul referinței ar trebui să includă cuvintele: Citat din:, Citat din:, cu indicarea sursei de împrumut:

 • Exemplu de Formatare:

  Citat din: Krupyanco M.I., Areshidze L.G. SUA și Asia de Est. Lupta pentru "noul ordin". Moscova: Relații Internaționale, 2010, p. 325.

 • În notele consecutive care conțin o înregistrare a aceluiași document, fără a urma referința primară, furnizați titlul și înlocuiți titlul principal și elementele repetate ulterioare cu cuvintele "Ibid." pentru documentele în limbile care folosesc grafica latină:

 • Primar

  Gadzhiev K.S. Geopolitica. Manual pentru licențiați. Moscova: Yurait Publishing House, 2012, p. 27.

 • Consecutiv

  Ibid., p. 47. sau Ibid., p. 47.

 • În notele ulterioare care conțin o înregistrare a aceluiași document, fără a urma referința primară, furnizați titlul și înlocuiți titlul principal și elementele repetate ulterioare cu cuvintele "Lucrare citată," "Lucrare citată," "Op. cit.":

 • Primar

  Zhinkina Yu.V. Strategia de securitate a Rusiei: probleme de formare a aparatului conceptual. Moscova: Fondul Științific Rus, 1995, p. 87.

 • Consecutiv

  Zhinkina Yu.V. Lucrare citată, p. 67. sau Zhinkina Yu.V. Op. cit., p. 65.

 • Exemple de Formatare a Bibliografiei:

  Bibliografia este furnizată după textul articolului și urmează cuvântul "Bibliografie". Toate referințele din listă sunt numerotate secvențial și aranjate în ordine alfabetică.

  Carte de la un Singur Autor:

 • Exemplu de Formatare:

  Gadzhiev K.S. Geopolitica. Manual pentru licențiați. Moscova: Yurait Publishing House, 2012. 479 p.

 • Carte de la Patru sau Mai Mulți Autori

 • Exemplu de Formatare:

  David G. Victor ... [et al.]. Gazul natural și geopolitica: de la 1970 la 2040. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. xxv + 508 p.

 • Descrierea Articolului de Jurnal:

  Pentru un articol de jurnal, specificați autorul(i) articolului, titlul articolului, titlul jurnalului, anul, numărul ediției și intervalul de pagini al articolului.

 • Exemplu de Formatare:

  Konobeev V.N. Geostrategia SUA în Eurasia. În: Probleme de Management. 2008, Nr.1 (26), p. 87 – 97.

 • Descrierea Tezelor de Doctorat

 • Exemplu de Formatare:

  Ganyukhina T.G. Modificarea proprietăților PVC în procesul de sinteză: teză ... candidat în științele chimice: 02.00.06. N. Novgorod, 1999. 109 p.

 • Descrierea Rezumatelor Tezelor de Doctorat:

 • Exemplu de Formatare:

  Zhukov E.N. Cent rismul politic în Rusia: rezumat de diss. ... candidat în științe filosofice. Moscova, 2000. 24 p.

 • Descrierea Publicațiilor Științifice Electronice:

  Pentru sursele electronice, specificați aproape aceleași date ca și pentru jurnale: autor, titlul articolului, numele site-ului (sau secțiunea site-ului) și URL-ul. Înregistrarea trebuie să includă textul [Online:], atunci când faceți referire la o resursă electronică, după adresa electronică, furnizați informații despre data accesării resursei electronice de pe rețea (după cuvintele "data de acces," indicați ziua, luna și anul): (Accesat: 02.03.2012)

 • Exemplu de Formatare:

  China adoptă "partea dreaptă a istoriei" în Golful Persic. În: World Politics and Resources. [Online]: http://www.wprr.ru/?p=2591. (Accesat: 07.01.2012).