Principal săgeți

Consiliul redacţional al revistei

CONSIIUL REDACŢIONAL AL REVISTEI

Revista de Drept Internațional și Relații Internaționale din Moldova a fost lansată în 2006 ca un forum deschis pentru diferite puncte de vedere, uneori diametral opuse, cu privire la starea actuală a dreptului internațional și relațiilor internaționale, familiarizându-și cititorii cu opiniile cercetătorilor și experților din diferite țări, atât din Est, cât și din Vest.