Acasă săgeată Revista 2023 săgeată

Articol de Igor Arseni

green pdf

Descarcă PDF

Revista de Drept Internațional și Relații Internaționale din Moldova

Conținutul și Manifestarea Principiului Contradictorial în Procedura Civilă a Republicii Moldova și în Străinătate

Autor: Igor Arseni

Clasificare JEL: K40

Clasificare Decimală Universală: 347.91/.95

DOI: https://doi.org/10.61753/1857-1999/2345-1963/2023.18-1.06

Igor Arseni – Doctor în Drept, Conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat, (Comrat, Republica Moldova).

https://orcid.org/0000-0002-9560-0011

Email: igorarseni1987@gmail.com

Cuvinte cheie: procedură civilă, principiu, contradictorial, egalitate, justiție, funcțional, etapă.

Rezumat

Principiul contradictorial este unul dintre principiile funcționale fundamentale ale dreptului procesual civil; creează condiții favorabile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor esențiale ale cauzei și pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești bine întemeiate. Analiza organizației și funcționării procedurilor civile contemporane bazate pe contradicție și egalitatea părților este crucială pentru abordarea problemei direcțiilor de dezvoltare a acestui principiu în toate etapele procedurilor civile. Având în vedere importanța principiului contradictorial, autorul articolului relevă caracteristicile conținutului și implementării acestuia în procedura civilă a Republicii Moldova și în străinătate.