Acasă săgeată Revista 2023 săgeată

Articol de Ioan Ticu

green pdf

Descarcă PDF

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

Fenomenul Migrației și Securitatea Națională a Republicii Moldova

Autor: Ioan Ticu

Clasificare JEL: K33

Clasificare Decimală Universală: 341.1/.8; 341.2

DOI: https://doi.org/10.61753/1857-1999/2345-1963/2023.18-1.05

Ioan Ticu – Student doctorand, Universitatea Europeană din Moldova (Chișinău, Republica Moldova), Director-General Adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (Iași, România).

https://orcid.org/0009-0001-1446-3298

Email: ticuioan70@yahoo.com

Cuvinte cheie: securitate națională, migrație, migrație ilegală, integritate teritorială, contraterorism, Parteneriatul Estic.

Rezumat

Articolul analizează conexiunile dintre migrație și securitate, asigurând funcționarea eficientă a sistemului de securitate națională. Aceste conexiuni includ suveranitatea — asigurarea drepturilor constituționale și a libertății personale; menținerea integrității teritoriale și capacitatea de a proteja zonele de frontieră; identificarea, prognozarea și luarea de măsuri pentru combaterea criminalității; asigurarea unei vieți confortabile și sigure a cetățenilor; dezvoltarea și implementarea programelor antiteroriste; cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului și crimei transnaționale; și controlul exportului/importului de bunuri, controlul armelor de distrugere în masă. Atât Politica Europeană de Vecinătate, cât și cadrul Parteneriatului Estic cuprind o gamă largă de cooperare, inclusiv probleme de securitate și migrație prin proiecte dezvoltate. A alinia agenda de securitate națională cu noi viziuni conceptuale privind migrația reprezintă o oportunitate strategică pentru politica externă a Republicii Moldova și o imperativă pentru politica internă socio-economică.