Acasă săgeată Revista 2023 săgeată

Articol de Carolina Cepcean

green pdf

Descarcă PDF

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

Independența Judiciară în Lumina Constatărilor Curții Europene a Drepturilor Omului în Cazul Alexander Volkov împotriva Ucrainei

Autor: Carolina Cepcean

Clasificare JEL: K40

Clasificare Decimală Universală: 347.962

DOI: https://doi.org/10.61753/1857-1999/2345-1963/2023.18-1.04

Carolina Cepcean – Studentă doctorandă la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii, Specialist Principal în cadrul Serviciului Legislație, Protocol și Relații Publice. ORCID (Chișinău, Republica Moldova)

https://orcid.org/0000-0002-3200-5266

Email: mangir.carolina@gmail.com

Cuvinte cheie: independența judiciară, standarde internaționale, garanții ale independenței judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii, CEDO.

Rezumat

Independența judiciară este un principiu fundamental care stă la baza oricărui sistem legal corect și funcțional. Este fundamentul democrației și al statului de drept, asigurând administrarea imparțială a justiției, liberă de influențe sau biasuri nepotrivite. În esență, independența judiciară înseamnă separarea sistemului judiciar de presiuni externe, fie ele politice, economice sau sociale. Într-o societate cu un sistem de justiție independent, judecătorii sunt liberi de interferențe, permițându-le să ia decizii bazate exclusiv pe lege și pe meritele fiecărui caz. Această autonomie nu numai că protejează drepturile și libertățile individuale, dar și sporește încrederea publicului în procesul judiciar. De-a lungul timpului, lupta pentru independența judiciară a devenit un efort constant modelat de reforme legale, prevederi constituționale și acorduri internaționale. Cu toate acestea, provocările persistă, iar realizarea unui sistem judiciar complet independent rămâne un obiectiv crucial pentru societățile din întreaga lume. Cazul controversat al lui Alexander Volkov împotriva Ucrainei a evidențiat problema centrală a întregului sistem de protecție a drepturilor omului – independența judiciară, conducând ulterior la schimbări semnificative și reformarea sistemului judiciar în țară, servind ca exemplu pentru altele.