Consiliul redacţional

CONSILIUL REDACŢIONAL

  BURIAN Alexandru.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar (ret.), Director al Institutului de Cercetări Strategice al Universității de Studii Europene din Moldova,
Președinte al Asociației de Drept Internațional din Republica Moldova
(Republica Moldova) – Redactor-şef.

E-mail: alexandruburian@yahoo.com , alexandruburian@mail.ru

   CHINDIBALIUC Oleana.

Doctor în științe politice, сercetător științific, Institutul de Cercetări
Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Republica Moldova) – Redactor-şef adjunct.

E-mail: olyana.kindibalyk@gmail.com

   

CHIRTOACĂ Natalia.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Șef Secție Drept Internațional și Relații Internaționale, Institutul de Cercetătări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Republica Moldova) – Secretar ştiinţific.

E-mail: n_chirtoaca@mail.ru

  ANGEL Jose Luis IRIARTE.

Doctor în drept, profesor universitar, Vicerector al Universității Publice din Navarra (Spania) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: jluis.iriarte@unavarra.es

  ARHILIUC Victoria.

Doctor habilitat în drept, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) – Membru al consiliului
redacțional.

E-mail: arhiliucv57@yahoo.com

  ABASHIDZE Aslan.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Șef catedră Drept Internațional, Universitatea Prieteniei Popoarelor din Rusia, Vice-Președinte al Comisiei ONU pentru drepturile economice, sociale
și culturale (Federația Rusă) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: aslan.abashidze@gmail.com

  BALAN Oleg.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Rector al Academiei de Administrare Publică (Republica Moldova) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: vicerector1@aap.gov.md

  BENIUC Valentin.

Doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Rector al Institutului de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Republica Moldova) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: v.beniuc@mail.ruirim@irim.md

  BOSHITSKY Iury.

Doctor în drept, profesor universitar, Rector al Universității de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Ucraina) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: rector@kul.kiev.ua; inter-dep@kl.kiev.ua

   DERGACIOV Vladimir.

Doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar, expert
în geopolitică, profesor la Universitatea Naţională din Odesa
(Ucraina) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: admin@dergachev.ru; dergachev@farlep.net

   DYULGEROVA Nina Angelova.

Doctor habilitat în economie, doctor în istorie, profesor universitar,
Catedra Relații Internațioanle și Științe Politice, Universitatea Liberă din Varna „Chernorizec Hrabar” (Varna, Bulgaria) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: nina_d6@hotmail.com; nina_d56@yahoo.com

  FUEREA Augustin.

Doctor în drept, profesor universitar, Universitatea din București (România) –Membru al consiliului redacțional.

 E-mail: augustinfuerea@yahoo.com

  HEINRICH Hans-Georg.

Doctor în drept, profesor universitar, Universitatea din Viena (Austria) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: hans-georg.heinrich@univie.ac.at

  KAPUSTIN Anatolii.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Președinte al Asociației de Drept Internațional din Federația Rusă (Federația
Rusă) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail:  kapustin@izak.ruakap@mail.ru

  KOPYLOV Mihail.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician al Academiei Ruse de Științe Naturale, academician al Academiei
Ecologice din Rusia și academician al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Protecție a Activității Vitale (Federația Rusă) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: mikhail.kopylov11@gmail.com , prof.mikhail.kopilov@gmail.com

  LIPKOVA Ludmila.

Doctor, Ing., profesor universitar, Decan, Faacultatea de Relații Internaționale, Universitatea Economică din Bratislava
(Republica Slovacia) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: lipkova@euba.sk

  MAZILU Dumitru.

Doctor în drept, profesor universitar, Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar (ret.), Universitatea „Spiru Haret” din București (România) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: dumitru.mazilu@spiruharet.ro; secretariat@universitatea-cantemir.ro

  NAZARIA Sergiu.

Doctor habilitat în ştiinţe politice, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Republica Moldova) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: sergnazar@mail.ru

  PAPAVA Vladimer.

Doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician al
Academiei Naționale de Științe a Georgiei, Rectorul Universității de Stat din Tbilisi „Ivane Javakhishvili” (Tbilisi, Georgia) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: papavavladimer@gfsis.org ; papavavladimer@yahoo.com

  POPESCU Dumitra.

Doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (România) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail; juridic_institut@yahoo.com

 7. Dmitri Stratievski STRATIEVSCHI Dmitrii.

Doctor în istorie, Vicedirector al Centrului de studii a Europei de Est din Berlin OEZB e.v. (Berlin, Republica Federală Germania) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: stratievski@gmx.de

  SEDLEŢCHI Iurie.

Doctor în drept, profesor universitar, Rector al Universității de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: iuriesedletchii@yahoo.fr

  TIMCENCO Leonid.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea Națională a Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei (Ucraina) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: ltymch@ukr.net; timchenko@asta.edu.ua

  VERESHCHETIN Vladlen.

Doctor habilitat în științe juridice, profesor universitar. În 1984-1995 – membru al Curții Permanente de Arbitraj a ONU (Haga), în 1992-1994 – membru și președinte al Comisiei de Drept Internațional a ONU, în 1995-2006 – Judecător al Curții Internaționale de Justiție a ONU (Haga), din 2012 – Arbitru în Dreptul Cosmic (Spațial) la Curtea Permanentă de Arbitraj a ONU (Haga). În 1978-1995 – Vice-președinte, din 1995 – Președinte de onoare al Institutului Internațional de Drept Cosmic (Spațial) din Paris. Din 1977 – academician al Academiei Internaționale de Astronautică (SUA), din 2006 – academician al Academiei de Științe din Bulgaria. (Federația Rusă) – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: vsvereshchetin@ziggo.nl;

  WILLIAMS, Silvia Maureen.

Doctor în drept şi ştiinţe sociale, profesor de Drept Internaţional Public, Universitatea din Buenos Aires. Preşedintele Comitetului de Drept Internaţional Spaţial al Asociaţiei de Drept International (ILA – Londra).  Membru al Consiliului executiv al Asociaţiei de Drept International (sediul, Londra). Membru al Institutului Internaţional de Drept Spaţial, membru al Academiei Internaţionale de Astronautică, membru al Institutului Regal de Relatii Internationale (Chatham House), membru al Institutului Ibero- American de Drept Aerian şi Spaţial (Argentina)  – Membru al consiliului redacțional.

E-mail: maureenw777@yahoo.co.uk ; swilliams@derecho.uba.ar

 

COLEGIUL DE REDACŢIE (RECENZENȚII) 

  CHINDIBALIUC Oleana.

Doctor în științe politice, сercetător științific, Institutul de Cercetări
Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Republica Moldova) – Redactor-şef adjunct, președinte al colegiului de redacție.

E-mail: olyana.kindibalyk@gmail.com

  ANIȚEI Nadia Cerasela.

Doctor în drept, Profesor universitar, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Galați, România).

E-mail: ncerasela@yahoo.com 

 Борис Матош 2 MATTOŞ Boris.

Doctor în ştiinţe politice, Vicerector pentru relaţii internaţionale, Universitatea Economică din Bratislava (Bratislava, Republica Slovacă).

E-mail: mattos@euba.sk

  DORUL Olga.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

E-mail: dorulolga@yahoo.com

  GLADARENCO-STOIAN Maia.

Doctor în istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Iași, România).

E-mail: maia_gl@yahoo.fr

  GLUHAIA Diana.

Doctor în drept, Universitatea Publică din Navarra (Pamplona, Spania).

E-mail: diana.gluhaya@unavara.es; diana_gluhaia@yahoo.com

  IOVIȚĂ Alexandrina.

Doctor în drept, UNAIDS, Cartierul general, Coordonator programe, drepturile omului şi legislație (Chişinău, Republica Moldova – Geneva, Elveția).

E-mail: alexandrina_iovita@yahoo.com

  KOVALEVA Natalia.

Doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Șef Departament activitate socială și educațională, Universitatea de Stat din Orenburg (Orenburg, Federația Rusă).

E-mail: kovaleva_osu@mail.ru

  LISENCO Vladlena.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Consultant juridic, Misiunea OSCE în Moldova, Reprezentanța din Tiraspol (Tiraspol, Republica
Moldova).

E-mail: vlada.lisenco@mail.ru

  METREVELI Levan.

Doctor în ştiinţe politice, şef al Centrului pentru dezvoltarea integrată a Georgiei, Universitatea de Stat Tbilisi (Tbilisi, Georgia).

E-mail: levanmetreveli@yahoo.com

  MOUSMOUTI Maria.

Doctor în drept, Direcor executiv al Centrului European de Drept
Constituțional din Atena (Atena, Grecia).

E-mail: maria.mousmouti@sasalumni.net

  SÂRCU Diana.

Doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (Chișinău, Republica Mildova).

E-mail: sircu@yahoo.com

  SYCI Alexandru.

Doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, Universitatea Națională „Iurie Fedikovici” din Cernăuți (Cernăuți, Ucraina).

E-mail: asych_chnu@yahoo.com , amenitinna@gmail.com    

  SOLNȚEV Alexandr.

Doctor în drept, conferențiar universitar, Șef-adjunct al Catedrei de Drept Internațional al Universității Prieteniei Popoarelor din Rusia (Moscova, Federația Rusă).

E-mail: a.solntsew@gmail.com; intlaw.rudn@gmail.com

  SMOCHINA Carolina.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Europeană din Lefke (Lefke, Nicosia, Cipru).

E-mail: smochina@gmail.com

Evseev Vladimir EVSEEV Vladimir.

Doctor în ştiinţe tehnice, Şef Secţie Caucaz a Institutului CSI, Expert militar (Moscova, Federaţia Rusă).

E-mail: vlad.evseev@gmail.com

  ISMAYL Togrul.

Doctor în istorie, Doctor în economie, conferențiar universitar, Universitatea TOBB, Economie şi Tehnologie (Ankara, Turcia).

E-mail: togrul65@hotmail.com , tismayil@etu.edu.tr

  ȚIGĂNAȘ Ion.

Doctor în drept, Director General Adjunct, Agentia de Stat Pentru
Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

E-mail: iondrept@yahoo.com