Cofondatorii

 

 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE

AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

http://iiesp.asm.md/

 

INSTITUTUL DE STAT DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

DIN REPUBLICA MOLDOVA

http://irim.md/index.php/ro/

 

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

http://www.usem.md/