RELAŢII DE DEPENDENŢĂ ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI RECE

Putem caracteriza Războiul Rece ca o luptă pentru influenţă, superioritate şi putere care trebuia să se extindă cât mai mult posibil pentru a permite câştigul unuia dintre blocurile majore. Cu cât mai multă influenţă o putere, sau un bloc acapara, nu numai într-o regiune, sau la nivelul unei zone mai largi, chiar şi la nivel global, cu atât mai puternică această putere devenea şi probabilitatea câştigării războiului creştea. … citeşte tot articolul

CONŢINUTUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE PROTEJATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare Convenţia) 263 a fost adoptată în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu mult timp înainte de adoptarea pactelor internaţionale din 1966 din sistemul Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că pionieratul în acest do­meniu aparţine sistemului european. … citeşte tot articolul

PROTECŢIA DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN SISTEMUL SOCIETĂŢII NAŢIUNILOR ŞI ÎN SISTEMUL ONU

1. Consideraţii privind protecţia drepturilor minorităţilor naţionale înainte de primul război mondial

Primele preocupări ale statelor în problematica protecţiei drepturilor grupurilor minoritare sunt legate de chestiunile religioase. Amintim în acest sens, printre alte evenimente legate de protecţia minorităţilor religioase, tratatele de pace semnate în anul 569 e.n. de către împăratul Imperiului Bizantin şi cel al Persiei, … citeşte tot articolul

INTERPRETAREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE

Contractul comercial internaţional este un acord de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din state diferite prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice de comerţ internaţional. … citeşte tot articolul