IMPACTUL ACCEDERII UNIUNII EUROPENE LA CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE: EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

  În pofida opiniilor diferite a savanţilor din doctrina atât juridică cât şi politică referitoare la caracterul incert al Uniunii Europene, aceasta a realizat un “standard ridicat” de protecţie a Drepturilor Omului, care va culmina cu aderarea la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO). Din cauza lipsei capacităţii Uniunii de a deveni parte contractantă la CEDO, atât Uniunea Europeană cât şi Consiliul Europei au modificat instrumentele lor juridice, respectiv, Tratatul de la Lisabona, precum şi Protocolul nr. 14 la CEDO, pentru a pregăti modul de aderare, spre o punere în aplicare armonioasă şi eficientă a CEDO pe continentul European. … citeşte tot articolul

PERSOANELE DISPĂRUTE FĂRĂ VESTE ŞI CĂILE DE REGLEMENTARE A CHESTIUNII ÎN CAUZĂ (PARTEA I)

Întroducere
Problema persoanelor dispărute fără veste este una din cele mai stringente în dreptul internaţional umanitar. Nedeterminarea în ce priveşte destinul celui apropiat reprezintă una din realităţile dure ale contemporanităţii a unui număr impunător de familii în situaţii de conflict armat sau de violenţă internă. Părinţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii încearcă disperat să-şi găsească rudele pierdute. Familii şi societăţi întregi, nefiind la curent dacă sunt sau nu în viaţă cei apropiaţi, nu pot întoarce pagina cu evenimentele de groază, ce le-au distrus viaţa. Ei nu pot adera la procesul de reabilitare şi conciliere, nici ca persoane luate aparte, nici ca o societate in integrum. Asemenea răni pot deteriora ţesuturile societăţii şi submina relaţiile între grupuri şi naţiuni, uneori şi peste decenii după evenimentele ce au avut loc.

… citeşte tot articolul