SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (SEBC) ŞI EUROSISTEMUL

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene64 stabileşte65, că Banca Centrală Europeană (BCE) şi Băncile Centrale Naţionale (BCN) constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). … citeşte tot articolul