Autorii

 

  ABASHIDZE Aslan.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Șef catedră Drept Internațional, Universitatea Prieteniei Popoarelor din Rusia, Vice-Președinte al Comisiei ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale (Moscova, Federația Rusă).

  ADILOV Nadir.

Doctor în drept, Asociația de Drept Internațional din Azerbaidjan. (Bacu, Azerbaidjan). 

 

AFANAS Nicolae.

Magistru în relaţii internaţionale, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

AKULOV-MURATOV Vladislav.

Doctor în științe administrative, post-doctorand al Academiei Naţionale de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  ALAVERDOV Emilia

Doctor în Științe Sociale, profesor la Universitatea de Stat din Tbilisi, șef al Departamentului de Relații Internaționale, Centrul de Cercetări privind Dezvoltarea Complexă a Georgiei, (Tbilisi, Georgia).

  ALBU Natalia.

Doctor în științe politice, conferenţiar universitar interimar, Şef/coordonator ştiinţific, Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Academia Militară „Alexandru cel Bun” (Chișinău, Republica Moldova).

  ALISIEVICI Ecaterina.

Doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra Drept Internaţional, Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federația Rusă).

  ANDREEV Tatiana.

Doctor în economie, conferenţiar universitar la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  ANDRIEVSCHI Vitalie.

Doctor în istorie, analist politic, Diriginte al portalului informaţional AVA.MD (Chișinău, Republica Moldova).

  ANGEL Jose Luis IRIARTE.

Doctor în drept, profesor universitar, Vicerector al Universității Publice din Navarra (Pamplona, Spania).

  ANIȚEI Nadia Cerasela.

Doctor în drept, Profesor universitar, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Galați, România).

  ARHILIUC Victoria.

Doctor habilitat în drept, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  ARMAŞ Valentin.

Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

  BĂIEŞU Aurel.

Doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, judecător la Curtea Constituţională a Republicii Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  BALAN Oleg.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Rector al Academiei de Administrare Publică (Republica Moldova).

  BALIŢCHI Tudor.

Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

  BANCU Cristina.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  BENIUC Adriana.

Magistru în relaţii internaţionale, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  BENIUC Valentin.

Doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Rector al Institutului de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  BEREGOI Natalia.

Doctor în drept, cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

  BEZVERHNII Aliona.

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  BIDENCO Iulia.

Doctor în ştiinţe politice, profesor la Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii Naţionale din Harkov. „V. N. Karazin”; Şef al Departamentului de Administrare Socială şi Drept a Institutului de Studii Sociale și Economice din Harkov. (Harkov, Ucraina).

  BIVOL Sergiu.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  BOBOC Lucia.

Magistru în drept internațional, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  BOCA Sergiu.

Doctor în drept, lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. (Bălţi, Republica Moldova).

  BOGDANOVA Ella.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Catedra Drept și proces penal, Institutul de Drept al Universității de Stat din Tambov ”G.P.Derjavin” (Tambov, Federația Rusă).

  BOIAN Cristina.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  BOLOGAN Dumitrița.

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  BONTEA Oleg.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Șef Catedră Drept, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  BORSHCEVSCHI Andrei.

Doctor în istorie, conferențiar universitar, cercetător științific superior, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  BOSHITSKY Iury.

Doctor în drept, profesor universitar, Rector al Universității de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Ucraina).

  BOSÎI Dmitrii.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, judecător instanței judecătorești a or. Cahul (Chișinău, Republica Moldova).

  BOTEZATU Adrian.

Sociolog şi politolog, doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (Iaşi, România).

  BOULET Vincent.

Doctor în istorie, lector universitar la Sorbona, membru al Consiliului Științific al Bibliotecii Naționale a Franței. (Paris, Franța).

  BRAŢUC Ioan.

Doctor în drept, conferenţiar universitar Universitatea Națională «Ivan Franco», Lvov (Lvov, Ucraina).

  BRIK Eugeniu.

Doctor în economie, cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei. (Chișinău, Republica Moldova).

  BUDURINAGOREACII Carolina.

Magistru în Știinţe Politice, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative; lector, Catedra Limbi Străine Aplicate, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  BUIUC Stela.

Magistru în drept internațional, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Vicedirector al Centrului de Armonizare a Legislației, Ministerul Justiției (Chișinău, Republica Moldova).  (Chişinău, Republica Moldova).

  BURIAN Alexandru.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar (ret.), Director al Institutului de Cercetări Strategice al Universității de Studii Europene din Moldova, Președinte al Asociației de Drept Internațional din Republica Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  BURIAN Cristina.

Doctor în drept, conferențiar universitar la Catedra Drept Public, Universitatea de Studii Europene din Moldova; Secretar I, Direcția Generală Drept Internațional, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene al Republicii Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  CAJAEV Olga.

Doctorand, Catedra de Drept Internațional a Universității Prieteniei Popoarelor din Rusia (Moscova, Federația Rusă).

  CARA-RUSNAC Aliona.

Doctor în drept, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  CARAUȘ Cristina.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova; Avocat, Cabinetul Avocatului ”Carauș Cristina” (Chişinău, Republica Moldova).

  CASIAN Iana.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  CAUIA Alexandr.

Doctor în drept, Decan al Facultății de Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) (Chișinău, Republica Moldova).

  CAZAC Octavian.

Magistru în drept, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  CAZACU Doina.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

  CEBAN Cristina.

Doctor în drept, conferențiar universitar, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Cercetări Juridice
și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  CEHOVSCAIA Irina.

Doctor în drept, cercetător științific superior, post-doctorand, Universitatea Națională a Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei (Kiev, Uvraina).

  CERNEI Tatiana.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  CERNEȚCAIA Elena.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Catedra de drept internaţional şi comparat, prorector pentru munca ştiinţifică la Universitatea de drept de la Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  CERNYK Petru.

Doctor în politologie, conferenţiar universitar, Şef al Departamentului de limbi straine si traduceri, Academia Militară „Hatmanul Petro Sagaydachny” (Lvov, Ucraina).

  CHIMERCIUC Nicolae,

Doctorand, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  CHINDÎBALIUC Oleana.

Doctor în științe politice, сercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  CHIRTOACĂ Leonid.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, cercetător științific, Institutul de cercetătări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  CHIRTOACĂ Natalia.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Șef Secție Drept Internațional și Relații Internaționale, Institutul de Cercetătări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova). 

  CHISLIŢÂN Natalia.

Docor în drept, Catedra Drept Internaţional a Universităţii Ruse de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federaţia Rusă).

  CIOBANU Diana.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  CIOBANU Ion.

Doctor în drept, lector superior, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Bălţi, Republica Moldova).

  CIOBANU Olga.

Doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).  

  CIOBU Emil.

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar (ret.), Doctor în filozofie, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică (Chişinău, Republica Moldova).

  CIOCAN Iurie.

Doctor în științe politice. Președintele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  CIUBAȘENCO Dmitrii.

Redactorşef al ziarului „Panorama” (Chișinău, Republica Moldova).

  COJOCARU Violeta.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  COLESNIC Brîndușa.

Licenţiat în relaţii internaţionale, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  COTOVICI Alexandru.

Competitor, Catedra Drept Penal și Procedură penală, Universitatea Internatională din Kiev (Kiev, Ucraina).

  CUCERESCU Victoria.

Doctorandă la Institutul de cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  CUCOȘ Diana.

Doctor în drept, conferențiar universitar, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Cercetări Juridice
și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).  

  CULICOVSCHI Constantin.

Locotenent-colonel, magistru, Studii de Securitate şi Apărare, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Şef Secţie metodică a Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră (Chișinău, Republica Moldova).

  CUŞNIR Valeriu.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar,direcor al Institutul de Cercetări Juridice și Politice
al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  DERGACIOV Vladimir.

Doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar, expert în geopolitică, profesor la Universitatea Naţională din Odesa (Odesa, Ucraina).

  DEY Maryna.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de relaţii internaţionale a Universității de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  DIKOVSKA Iryna.

Doctor în drept, conferențiar universitar la Catedra de drept civil a Universităţii Naţionale din Kiev „Taras Șevcenko” (Kiev, Ucraina).

  DODI Corina.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova). 

  DORUL Olga.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  DUYSENOV Erkin.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Șef catedră Teoria statului și dreptului și Drept constituțional, Universitatea Națională Kazahă „Abaev” (Republica Kazahstan).

  DYULGEROVA Nina Angelova.

Doctor habilitat în economie, doctor în istorie, profesor universitar, Catedra Relații Internațioanle și Științe Politice, Universitatea Liberă din Varna „Chernorizec Hrabar” (Varna, Bulgaria).

  EDGAROVA Ivanna.

Magistru în administrarea publică, competitor, Academia Națională a Afacerilor Interne a Ucrainei, Şef Departament Relaţii Internaţionale și Subvenţii, Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei  (Kiev, Ucraina).

  ENACHE Marian.

Doctor în drept, Ex-Ambasador al României în Republica Moldova (1993-1996). (București, România).

  ENESCU Raluca Lucia.

Doctorand la Institutul de cercetătări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova), asistent universitar la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (Constanţa, România).

  EVDOCHIMOV Valeriu.

Doctor în drept, profesor universitar, Președinte al Asociației Juriștilor din Ucraina, Jurist Emerit al Ucrainei,  academician al Academiei de Ştiinţe Economice din Ucraina (Kiev, Ucraina).

  EVSEEV Vladimir.

Doctor în ştiinţe tehnice, Şef Secţie Caucaz al Institutului CSI (Moscova, Federaţia Rusă).

  FILIP Cristina.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  FLOCEA Ruslan.

Magistru în administraţia publică, doctorand, Institutul de cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  FLOREA Dumitriţa.

Doctorand, Institutul de cercetătări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău,
Republica Moldova); Lector universitar, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (Suceava, România). 

  FRANGULEA Sandu.

Doctor în drept, Ministerul Administraţiei şi Internelor al României (Bucureşti, România).

  FRUNZE Ion.

Doctor în drept, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  FUEREA Augustin.

Doctor în drept, profesor universitar, Universitatea din București (București, România).

  GAFIŢA Vlad.

Doctor în politologie, conferenţiar universitar, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (Suceava, România).

  GAMBAROV Geidar Damir ogly.

Doctor în drept, conferenţiar universitar la Catedra de Drept internațional public la Universitatea de Stat din Baku (Baku, Azerbaidjan).

  GAMURARI Vitalie.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Director Departament Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  GHEORGHIEV Gheorghe.

Doctor în științe politice, profesor universitar. (Sofia, Bulgaria).

  GHEREGA Carolina.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  GLADARENCO-STOIAN-Stoian Maia.

Doctor în istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Iași, România).  

  GLUHAIA Diana.

Doctor în drept, Universitatea Publică din Navarra (Pamplona, Spania).

  GOLIK Andrei.

Doctorand, Departamentul de istorie, Universitatea de Stat Leningrad „Alexandr Pușkin” (Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă).

  GOLOVANOV Aleksey.

Secretar III, Departamentul pentru legături cu subiectele Federației, parlamentul și organizațiile non-guvernamentale, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse (Moscova, Federația Rusă).

  GONCEAROV Eugenia.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea din Drezden. (Drezden, Germania).

  GORELOV Elena

Doctor în economie, director-adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (Chişinău, Republica Moldova).

  GORODYSKY Ivan.

Magistru în drept international, doctorand, Departamentul de drept internaţional, Universitatea Națională „Ivan Franko” din Lvov (Lvov, Ucraina).

  GREC Ivan.

Doctor în istorie, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  GRIBINCEA Lilia.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  GRIMAILO Nelea.

Doctorand, Institutul de cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  GRIȚCO Elena.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  GROSU Ruslana.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  GROSUL Vladislav.

Doctor habilitat în istorie, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei Ruse de Științe (Moscova, Federația Rusă).

  GUBAN Radim.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică Natională „M.P. Drahomanov” (Kiev, Ucraina).

  GUGUNSKII Denis.

Competitor, Catedra Drept Internaţional, Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federația Rusă).

  GURIN Corina.

Doctor în drept, lector superior, Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chișinău, Republica
Moldova).

  GYÓNI Gábor.

Doctor în istorie, colaborator la Centrul de Rusistică din Budapesta, Redactor-șef al site-ului analitic www.oroszvilag.hu (Budapesta, Ungaria).

  HACIATURIAN Tamara.

Doctorand, Lector, Departamentul de drept internaţional şi drept comparat,  Universitatea Internaţională din Kiev (Kiev, Ucraina).

  HARUȚA Ana.

Doctor în drept, lector superior, Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chișinău, Republica
Moldova). 

  HEINRICH Hans-Georg.

Doctor în drept, profesor universitar, Universitatea din Viena (Viena, Austria).

  HUȚANU Ioan.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova); Ministerul Afacerilor Interne al României (București, România).

  JAVAKHIȘVILI Magda.

Magistru în ştiinţe sociale (MA) și psihologie (BA), Tbilisi Universitatea de Stat “Ivane Javakhishvili”, Centrul de Cercetări privind Dezvoltarea Complexă a Georgiei, Șef al Departamentului cercetări sociale complexe (Tbilisi, Georgia).

  IGNATUK Oleg.

Competitor, Catedra de Drept Penal, Criminologie și procesul de Universitatea Nationala de Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  IOVIȚĂ Alexandrina.

Doctor în drept, UNAIDS, Cartierul general, Coordonator programe, drepturile omului şi legislație (Chişinău, Republica Moldova – Geneva, Elveția).

  ISMAYL Togrul.

Doctor în istorie, Doctor în economie, conferențiar  universitar, Universitatea TOBB, Economie şi Tehnologie (Ankara, Turcia).

  ISRAELEAN Asthic.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

  IVAKHIV Oleg.

Doctor în ştiinţe politice, Şef secţie organizare, Academia Militară „Hatmanul Petro Sagaydachny” (Lvov, Ucraina). 

  KAPUSTIN Anatolii.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Președinte al Asociației de Drept Internațional din Federația Rusă (Moscova, Federația Rusă).

  KEBURIA Cristina.

Doctorand, Catedra Drept Internaţional a Universităţii Ruse a Prieteniei Popoarelor (Moscova, Federaţia Rusă).

  KISELEVA Ekaterina.

Doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra Drept Internațional, Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federația Rusă).

  KOLEROV Modest.

Istoric rus, editor și activist politic, redactorul șef  al Agenției de știri „Regnum” (Moscova, Federația Rusă).

  KONONENKO Julia.

Doctorand, Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  KONONENKO Valerii.

Doctor în drept, Avocat. Universitatea Națională a Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  KOPYLOV Mihail.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician al Academiei Ruse de Științe Naturale,
academician al Academiei Ecologice din Rusia și academician al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Protecție a Activității Vitale (Moscova, Federația Rusă).

  KOPYLOV Stanislav.

Doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra Drept Internațional, Universitatea Prieteniei Popoarelor din Rusia (Moscova, Federația Rusă).

  KOVALEVA Natalia.

Doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Șef Departament activitate socială și educațională, Universitatea de Stat din Orenburg (Orenburg, Federația Rusă).

  KRUGLAȘOV Anatolii.

Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea Națională „Iurie Fedikovici” din Cernăuți. (Cernăuți, Ucraina).

  KUZMICIOV Maxim.

Doctorand, Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  LAPTI Renata.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  LARION Alina.

Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova); Asistent universitar, Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (Suceava, România).  

  LAZĂR Constantin.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  LAZĂR Diana.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  LAZĂR Tudor.

Doctor în drept, conferenţiar universitar. Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chișinău,
Republica Moldova).

  LEPETYUK Alexandr .

Asistent universitar, Catedra drept internaţional şi relaţii internaţionale, Universitatea Națională „Academia de Drept din Odesa” (Odessa, Ucraina).

  LEVINTE Iurie.

Licenţiat în drept public, magistru în drept, jurist. (Chişinău, Republica Moldova).

  LIPKOVA Ludmila.

Doctor, Ing., profesor universitar, Decan, Faacultatea de Relații Internaționale, Universitatea Economică din Bratislava (Bratislava, Republica Slovacia).

  LISENCO Vladlena.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Consultant juridic, Misiunea OSCE în Moldova, Reprezentanța din Tiraspol (Tiraspol, Republica Moldova).

LITRA Stela.

Magistru în drept international, Doctorand, Institutul de cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei; lector universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chişinău,
Republica Moldova).

LUȚIC Alla.

Licenţiat în relaţii internaţionale, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  MACOVEI Tatiana.

Magistru în drept, Lector universitar, Catedra Dreptul Muncii, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  MADIEVSCHI Samson.

Doctor habilitat în istorie, profesor universitar (Aahen, Germania).

  MACARCIUC Vladimir.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar. Universitatea Națională „Politehnica din Lvov”. (Lvov, Ucraina).

  MĂTĂȘEL Adrian.

Doctorand, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova); Avocat (Iași, România).

  MĂTĂȘEL Alina.

Doctorand, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău,
Republica Moldova); Avocat (Iași, România).

  MAZILU Dumitru.

Doctor în drept, profesor universitar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar (ret.), Universitatea „Spiru Haret” din București (Bucureşti, România).

  MEDVEDEV Andrei.

Director executiv al Centrului de tehnologii politice „PolitKontakt” (Moscova, Federația Rusă).

  MELNICIUK Elena.

Doctor în drept, cercetător științific superior la Institutul Stat și Drept al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  MELNICHIUK Igor.

Doctor în istorie, conferențiar universitar, Departamentul de ştiinţe politice şi administraţie publică, Director al Centrului pentru studii post-sovietice al Institutului de Integrare Europeană și Studii Regionale al Universității Naționale din Cernăuți „Iuri Fedkovych” (Cernăuţi, Ucraina).

  MERKULOVA Kristina.

Doctorand, Catedra Drept Internaţional, Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federația Rusă).

  MEREUŢĂ Roman.

Doctorand la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  METREVELI Levan.

Doctor în ştiinţe politice, şef al Centrului pentru dezvoltarea integrată a Georgiei, Universitatea de Stat Tbilisi (Tbilisi, Georgia).

  METREVELI Nikoloz.

Şeful Institutului Politicii de Tineret în Caucaz (Tbilisi, Georgia).

  MISHLANOVA Valeria.

Doctorand, Catedra Drept Internațional, Universitatea Prieteniei Popoarelor din Rusia (Moscova, Federația Rusă).

  MOHAMMAD Sarvar Mohammad Anvar.

Doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra Drept Internaţional, Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federația Rusă).

  MOLOCICO Pavel.

Doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea Națională „Iurie Fedkovici”. (Cernăuți, Ucraina).

  MORARI Cristina.

Magistru în relaţii internaţionale, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  MORĂRESCU Adrian.

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (Chişinău, Republica Moldova).

  MOTORNYY Vladimir.

Competitor, Institutul Regional de Administrare Publică din Lvov a Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Ucrainei (Lvov, Ucraina).

  MOUSMOUTI Maria.

Doctor în drept, Direcor executiv al Centrului European de Drept Constituțional din Atena (Atena,
Grecia).

  MUKBANIANI Lika.

Student a Facultății de Relații Internaționale a Universității Tehnice din Georgia (Tbilisi, Georgia).

  NAZARIA Sergiu.

Doctor habilitat în ştiinţe politice, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  NAZAROV Oleg.

Doctor habilitat în ştiinţe istorice, colaborator ştiinţific al Centrului ştiinţific ruso-bavarez „A.A.
Zinoviev” (Moscova, Federația Rusă). 

  NECEAEV-YURIICIUC Natalia.

Doctor în istorie, Catedra ştiinţe politice şi administrare publică a Universităţii de Stat din Cernăuţi „Iurie.Fedicovici” (Cernăuţi, Ucraina).

  NICHIFOR Rodica.

Magistru în relaţii internaţionale, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  NICA Alexandra.

Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).  

  NICOLĂESCU Gheorghe.

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  NOVAK – KALYAYEVA Larysa.

Doctor în istorie, conferențiar universitar, cercetător științific superior, Institutul Regional din Lvov al Academiei Naționale de Administrare Publică de pe lângă Președintele Ucrainei (Lvov, Ucraina).

  OLEINIKOV Serghei.

Doctor în ştiinţe politice, conferen’iar universitar la catedra de jurnalistică a Institutului de limbi şi literaturi din Tiraspol a Universităţii de stat „Taras Şevcenco” (Tiraspol, Republica Moldova).

  OSMOCHESCU Eugen.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  OSMOCHESCU Nicolae.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  PANCENKO Liudmila.

Competitor, Catedra Drept Internațional și Drept Comparat, Universitatea din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  PAPAVA Vladimer.

Doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician al Academiei Naționale de Științe a Georgiei, Rectorul Universității de Stat din Tbilisi „Ivane Javakhishvili” (Tbilisi, Georgia).

  PETRARU Roxana Alina.

Doctor în drept,  Lector universitar la Universitatea „Petru Andrei” din Iași (Iași, România).

  PETROVSCAIA Oxana.

Doctor în ştiinţe istorice, şef Sector Statele Europene ale CSI şi Statele Baltice, Institutul de cercetări strategice din Rusia (Moscova, Federaţia Rusă).

  PINTESCU Florin.

Doctor în istorie, Conferenţiar universitar, Universitatea din Suceava (Suceava, România).

  PÎRLOG Vitalie.

Doctor în drept, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, preşedinte al Alianţei pentru Justiţie şi Drepturile Omului. (Chișinău, Republica Moldova).

  POLGÁR Michal.

Doctorand, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Universitatea de Economie din Bratislava (Bratislava, Republica Slovacă).

  POPESCU Dumitra.

Doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (Bucureşti, România).

  PRYLUTZKYI Serghey.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific principal în Secţia Drept penal şi criminology a Institutului de Stat şi Drept „V.M. Koretsky al ANŞ a Ucrainei, conferenţiar universitar la Catedra Drept şi Procedură penală a Universităţii de Drept din Kiev a ANŞ a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  PROTSENKO Irina.

Conferenţiar universitar la Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  RADJABOV Saitumbar Adinaevich.

Doctor habilitat în drept, Director al Departamentului de Drept Internațional, Institutul de Filozofie, Științe Politice și Drept „A.M. Bahovaddinov” al Academiei de Științe a Tadjichistanului, profesor de drept internațional al Universității Naționale Tadjice (Dușanbe, Tadjikistan).

  ROŞCA Alla.

Doctor habilitat în ştiinţe politice; profesor universitar, Universitatea din Tulan, New Orleans, Louisiana (Tulan, New Orleans, SUA).

  ROȘCA Alexandru.

Magistru în drept, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți (Republica Moldova).

  ROŞCA Valentin,

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Lector (Chişinău, Republica Moldova).

  RUDÎI Nazar.

Doctor în drept. Universitatea Națională a Afacerilor Interne din Lvov. (Lvov, Ucraina).

  RUSU Octavian.

Magistru în relații internaționale, Doctorand, Lector asistent, Universitatea din Toulouse, I Capitole
(Toulouse, Franța).

  RUSU Valentina.

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  SACAJIU Vladimir.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  SACOVICI Vasilii.

Doctor habilitat în ştiinţe politice; conferenţiar universitar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar (ret.), Universitatea de Stat din Minsk (Minsk, Belarusi).

  SÂRCU Diana.

Doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Director al Institutului Naţional de Justiţie al Republicii Moldova (Chișinău, Republica Mildova).

  SCUTARU Eduard.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  SEDLEŢCHI Iurie.

Doctor în drept, profesor universitar, Rector al Universității de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova).

  SELIVANENKO Vladimir.

Doctorand, asistent la Catedra Drept Civil și Dreptul Muncii la Universitatea de Drept de la Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  SERBENCO Eduard.

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  SERGEEV Peter.

Asistent al Directorului General al S.A. „Žiliŝnik”, Competitor, Universitatea Umanitară din Smolensk (Smolensk, Federaţia Rusă).

  ȘANȘAROVA Asemgul.

Competitor, Universitatea de Stat din Oș (Oș, Republica Kazahstan).

  ȘARAFULINA Elena.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  ȘEPTELICI Oxana.

Magistru în drept, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).

  ȘEREMET Igor.

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  ȘCAROVSCHI Mihail.

Doctor habilitat în științe istorice, cercetător științific coordonator la Arhiva Centrală de Stat din Sanct-Peterburg (Sanct-Peterburg, Federația Rusă). 

  SHEVTSOV Yury.

Directorul Centrului Integrare Europeană (Minsk, Belarus).

  SHUMELIAK Kristina.

Competitor, Catedra drept internațional și drept comparat, Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  SILAGADZE Avtandil.

Doctor habilitat în economie, profesor, Universitatea de Stat din Tbilisi, academician a Academiei Naţionale de Ştiinţe din Georgia (Tbilisi, Georgia).

  SLOBODYAN Alexandr.

Doctor în drept, director al Companiei de consultanță juridică „SALEX” (Kiev, Ucraina).

  SMOCHINA Carolina.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Europeană din Lefke (Lefke, Nicosia, Cipru).

  SMOCHINĂ Andrei.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  SOLCAN Natalia.

Magistru în drept, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  SOLNȚEV Alexandr.

Doctor în drept, conferențiar universitar, Șef-adjunct al Catedrei de Drept Internațional al Universității Prieteniei Popoarelor din Rusia (Moscova, Federația Rusă).

  SOSNA Boris.

Doctor în drept, cercetător științific superior, Institutul de Istorie, Stat și Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova). 

  SPÂNU Veronica.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  SPIRLICENCO Vladislav.

Doctorand, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei. (Chișinău, Republica Moldova).

  STARODUBȚEV Grigorii.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Șef catedră Drept Internațional, Academia de Drept a
Ministerului Justiției al Federației Ruse (Moscova, Federația Rusă).

  STEPANIUC Victor.

Doctor în istorie, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova. (Chișinău, Republica Moldova).

  STÎCALIN Alexandr.

Doctor în istorie, profesor cercetător, cercetător principal la Institutul de studii Slavone al Academiei Ruse de Ştiinţe, secretar executiv al revistei „Slavianovedenie” (Moscova, Federația Rusă).

  STRATIEVSCHI Dmitrii.

Doctor în istorie, Vicedirector al Centrului de studii a Europei de Est din Berlin OEZB e.v. (Berlin, RFG).

  STRELTSOVA Olga.

Doctor în drept, cercetător științific la Institutul Stat și Drept al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei; conferenţiar universitar la Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  SUCEVEANU Natalia.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Director al Centrului de Armonizare a Legislației, Ministerul Justiției al Republicii Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

  SURJIC Dmitrii

Doctor în istorie (Hanovra, European University), cercetător, SRC „Marele Război pentru Apărarea Patriei” Universitatea Militară (Moscova, Federația Rusă).

  SURU-BICHERSCHI Tatiana.

Magistru în drept, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova).

  SYCI Alexandru.

Doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, Universitatea Națională „Iurie Fedikovici” din Cernăuți (Cernăuți, Ucraina).

  TABĂRĂ Petru.

Magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a Institutului de Instruire Continuă (Chișinău, Republica Moldova).

  TARASOVA Ludmila.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Şef-adjunct al Departamentului juridic al Academiei
Financiar-Juridice din Moscova, postdoctorand la Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor (Moscova, Federația Rusă).

  TĂRÎȚĂ Marius.

Doctor în istorie, cercetător științific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  ȚIGĂNAȘ Ion.

Doctor în drept, Director General Adjunct, Agentia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuala a
Republicii Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  TIMCENCO Leonid.

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea Națională a Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei (Kiev, Ucraina).

  TIMCENCO Liliana.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Națională a Serviciului Fiscal de Stat al
Ucrainei. (Kiev, Ucraina).

  TIZU Svetlana.

Audient al Institutului Național al Justiției (Chişinău, Republica Moldova).

  TODOROV Maxim.

Doctorand, Asistent universitar, Universitatea de Stat, „B.P. Haşdeu” din or. Cahul (Cahul,
Republica Moldova).

  TODOROVA Lilia.

Magistru în relații internaționale, Asociaţia pentru Politică Externă şi Cooperare Internaţională din Republica Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  ȚARĂLUNGĂ Victoria.

Doctor în drept, cercetător științific, Institutul de cercetătări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova).

  ȚURCANU Carolina.

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova).

  UNGUREAN Ivan.

Magistru în drept, jurist (Chișinău, Republica Moldova).

  UNGUREANU Carmen Tamara.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România).

  UTKO-MASLEANIC Iulia.

Magistru în drept international, doctorand, Catedra Drept European, Facultatea de Relatii Internationale, Universitatea Națională „Ivan Franco”, Lvov (Lvov, Ucraina).

  VARBAN Stepan.

Doctor în economie, professor universitar, Universitatea „Suleyman Demirel” (Isparta,Turcia).  

  VASILENСO Niсolae.

Doctor în fizică și matematică, profesor la Catedra Dreptul UE și Drept Comparat a Universității Naționalt „Academia de Drept din Odesa” (Odesa, Ucraina).

  VERESHCHETIN Vladlen.

Doctor habilitat în științe juridice, profesor universitar. În 1984-1995 – membru al Curții Permanente de Arbitraj a ONU (Haga), în 1992-1994 – membru și președinte al Comisiei de Drept Internațional a ONU, în 1995-2006 – Judecător al Curții Internaționale de Justiție a ONU (Haga), din 2012 – Arbitru în Dreptul Cosmic (Spațial) la Curtea Permanentă de Arbitraj a ONU (Haga). În 1978-1995 – Vice-președinte, din 1995 – Președinte de onoare al Institutului Internațional de Drept Cosmic (Spațial) din Paris. Din 1977 – academician al Academiei Internaționale de Astronautică (SUA), din 2006 – academician al Academiei de Științe din Bulgaria. (Moscova, Federația Rusă).

  YAVORSKA Iryna.

Doctor în drept, conferenţiar universitar  ,Universitatea Națională «Ivan Franco», Lvov (Lvov, Ucraina).

  YURCHENKO Serghei.

Doctor habilitat în științe politice, profesor  universitar, şef al Departamentului de ştiinţe politice şi  relaţii internaţionale a Universității Naționale „V.I.Vernadsky” din Taurida (Simferopol, Ucraina).

  ZABZALIUC Olga.

Competitor, Catedra teoria şi istoria statului si dreptului, Universitatea de Stat a Afacerilor Interne din Lvov
(Lvov, Ucraina).

  ZEMAN Igor

Magistru în drept international, Doctorand, Catedra Drept Internațional, Universitatea Națională
„Ivan Franco”, Lvov (Lvov,  Ucraina).