CONŢINUTUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE PROTEJATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare Convenţia) 263 a fost adoptată în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu mult timp înainte de adoptarea pactelor internaţionale din 1966 din sistemul Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că pionieratul în acest do­meniu aparţine sistemului european. … citeşte tot articolul