Asociaţia

DOCUMENTE DE FONDARE A ASOCIAȚIEI DE DREPT INTERNAŢIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA


 

PREZIDIUL ASOCIAȚIEI DE DREPT INTERNAŢIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

BURIAN Alexandru,

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar (ret.) –  Președinte.

  CHIRTOACĂ Natalia,

Doctor în drept, conferenţiar universitar – Vicepreședinte.

  CEBAN Cristina.

Doctor în drept, conferențiar universitar – Secretar ştiinţific.

  CHINDÎBALIUC Oleana,

Doctor în ştiinţe politice – Secretar-coordonator.

 

PUBLICAȚIILE ASOCIAȚIEI DE DREPT INTERNAŢIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatică și procedura internațională. – Ch.: Editura ”Cartier”, 2000. – 296 p. ISBN 978-9975-79-044-5.

 

Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatică / Manual: pentru facultățile de drept a universităților (în limba rusă, traducere din limba romțnă).. – Ch.: Arc, 2001.  – 388 p.  ISBN 978-9975-61-194-X.

 

Burian, Alexandru. Drept diplomatic și consular. – Ch.: Arc, 2001 (Combinatul Poligrafic). – 212 p.  ISBN 978-9975-61-188-5.

 

Burian, Alexandru.  Geopolitica lumii contemporane (Manual: pentru facultăţile de drept şi de relaţii internaţionale a universităţilor). – Chişinău, F. E.-P. „Tipografia Centrală”, 2003. – 456 p. ISBN 978-9975-78-251-5.

Balan, Oleg; Burian, Alexandru. Drept Internațional Public. – Ch.: S.n., 2003 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”. / Vol. 2. – 388 p. ISBN 978-9975-78-276-0.

Burian, Alexandru. Teoria relațiilor internaționale: curs de prelegeri. În 2 volume. / Volumul 1. Introducere în teoria relaţiilor internaţionale. – Ch.: CEP USM, 2003. -208 p. ISBN 978-9975-9688-3-X.

 

Burian, Alexandru. Teoria relațiilor internaționale: curs de prelegeri. În 2 volume. / Volumul 2. Politica externă și relațiile internaționale (în limba rusă). – Ch.: CEP USM, 2003. – 192 p. ISBN 978-9975-9688-4-8.

Burian, Alexandru. Drept internaţional cosmic (spaţial): curs de prelegeri (în limba rusă). – Ch.: CEP USM, 2004. – 288 p.  ISBN  978-9975-70-364-Х.

Burian, Alexandru. Drept diplomatic şi consular. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (Monografie). – Chişinău, „Cuant”, F. E.-P. „Combinatul Poligrafic”, 2003. – 332 p. ISBN 978-9975-901-43-3.

Burian, Alexandru; Maftei, Jana. Statutul juridic al activităţii consulare [monografie].  – Ch.: CEP USM, 2004. -168 p. ISBN 978-9975-464-70-6.

Burian, Alexandru; Vornicov, Mihail. Protecția consulară a persoanelor fizice și a persoanelor juridice în străinătate [monogr.]. – Ch.: CEP USM, 2004. – 216 p. ISBN 978-9975-70-463-8.

Burian, Alexandru.  Regimul de drept al activităţii diplomatice / Ed a 2-a. – Chişinău, CEP USM, 2005. – 234. p. ISBN 978-9975-9906-1-6.

Burian, Alexandru. Introducere în teoria relațiilor internaționale: curs de prelegeri / Ediţia a 2-a (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2005.  –   256 p. ISBN 978-9975-9909-2-4.

Burian, Alexandru. Introducere în teoria relațiilor internaționale: curs de prelegeri (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2004.  –   276 p. SBN 978-9975-70-462-X.

Burian, Alexandru. Relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia: curs de prelegeri (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2004.  – 264 p. ISBN 978-9975-70-455-7.455-7.

Burian, Alexandru. Introducere în teoria relațiilor internaționale: curs de prelegeri / Ediţia a 2-a, rev. şi adăug (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2005.  –   288 p. ISBN 978-9975-70-593-6.

Burian, Alexandru. Relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia: curs de prelegeri / Ediţia a 2-a, rev. şi adăug (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2005.  –   288 p. ISBN 978-9975-70-524-4.

Burian, Alexandru; Balan, Oleg; Serbenco, Eduard. Drept internaţional public, Ediţia a II-a. (Lotul I). – Chişinău, CEP USM, 2005. – 608 p. ISBN 9975-70-592-8.

Burian, Alexandru; Balan, Oleg; Serbenco, Eduard. Drept internaţional public, Ediţia a II-a. (Lotul II). – Chişinău, CEP USM, 2005. – 608 p. ISBN 9975-70-592-8.

Burian, Alexandru. Introducere în teoria relaţiilor internaţionale (Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită). – Chişinău., CEP USM, 2007.  –   352 p. ISBN 978-9975-70-734-3.

Burian, Alexandru. Introducere în teoria relațiilor internaționale / Ediţia a 3-a, rev. şi adăug (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2008.  –   288 p. ISBN 978-9975-70-756-5.

Burian, Alexandru. Relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia / Ediţia a 3-a, rev. şi adăug (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2008.  –   288 p. ISBN 978-9975-70-755-8.

Burian, Alexandru. Relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia  (Ediţia a 3-a, rev. şi adăug.). – Chişinău., CEP USM, 2007.  –   448 p. ISBN 978-9975-70-193-8.

Arhiliuc, Victoria; Ceban, Cristina. Alianța Tratatului Atlanticului de Nord. Concepții evolutive. – Ch.: CEP USM, 2007. – 137 p. ISBN 978-9975-70-099-3.

Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatică şi procedura internaţională. (Ed. a 2-a, rev. şi adăug.). – Chişinău., CEP USM, 2008.  –   464 p. ISBN 978-9975-70-709-1..

Burian, Alexandru. Geopolitica lumii contemporane: curs de prelegeri / Ed. a 3-a, rev. şi adăug. – Chişinău., CEP USM, 2008.  –   416 p. ISBN 978-9975-70-733-6.

Burian, Alexandru. Drept diplomatic și consular / Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2008.  –  416 p.  ISBN 978-9975-70-735-0.

Burian, Alexandru. Drept diplomatic și consular / Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită (în limba rusă). – Chişinău., CEP USM, 2008.  –   624 p.  ISBN 978-9975-70-770-1.

Burian, Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale (Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită). – Chişinău., CEP USM, 2008.  –   624 p.  ISBN 978-9975-70-760-2.

Burian, Alexandru. Teoria relațiilor internaționale:  Curs de prelegeri. curs de prelegeri (în limba rusă).  Ed. A 3-a  (rev. și adăug.). – Ch.: CEP USM, 2008. – 544 p. ISBN 978-9975-70-754-1.

Drept Internaţional public, Ed. a 3-a (rev. şi adăug.). Red.-coord.: Alexandru Burian. – Ch.: S. n., 2009 (Tipogr. “Elena-V.I.” SRL), – 650 p. ISBN 978-9975-106-43-6.

Burian, Cristina. Migrația și statutul juridic al străinului în dreptul internațional public (în limba spaniolă). – Chisinau, CEP USM, 2010. – 176 p.  ISBN 978-9975-70-929-3.

Burian, Cristina. Fenomenul migrației și statutul juridic al străinului în dreptul internațional public.. – Chisinau, CEP USM, 2010. – 192 p.  ISBN 978-9975-71-006-0.

Gurin, Corina. Protecția consumatorilor și răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase.  – Chișinău, CEP USM, 2011. – 160 p.  ISBN 978-9975-71-146-3.

Implementarea normelor dreptului internațional public în legislația națională a Republicii Moldova.  / Red-coord. Alexandru Burian. – Ch.: CEP USM, 2011. – 304 p. ISBN 978-9975-71-131-9.

Drept Internațional Public. / Red-coord. Alexandru Burian. / Ed. a -4-a (revăz. și adăugită). – Ch.: S.n., (Tipogr. ”Elena- V.I.”). – 636 p. ISBN 978-9975-106-99-3.